De klas uit, de buitenlucht in!

Klik hieronder op de foto om een kijkje te nemen!

IMG-20210621-WA0007.jpg

ONDERwijs              BOVENwijs              BINNENwijs              BUITENwijs                EIGENwijs

20210622_185222.jpg
 

Jouw manier van leren

Jouw manier van voelen

Jouw manier van ervaren

Jouw manier van denken en doen

Anders Leren met hulp van Paarden voor kinderen van 7 t/m 18 jaar

 


 

 

 

 

 

Kinderen, mensen zijn er in allerlei verschillende soorten en maten.
Zo varieert ook de manier waarop iedereen leert. 

Kinderen leren vanuit spel, vanuit ritme. Met voordoen, nadoen, zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Met al hun zintuigen zijn kinderen continu, samen en alleen, in beweging. Steeds krijgt het kind een nieuwe impuls, waardoor hij/ zij weer een nieuwe ervaring rijker is. Dit geeft hen vele trotse momenten, waardoor het vertrouwen in zichzelf wordt aangeraakt en groeit. 

 

Op de basisschool wordt nieuwe lesstof veelal auditief vergaard. Herhaling wordt geboden, maar dit sluit niet voor ieder kind aan. Waardoor kinderen langzaamaan steeds passiever in de klas zitten. Het vertrouwen in zichzelf kan verarmen. Sommige kinderen geven zelfs op en zetten zichzelf buiten spel door te zeggen, het lukt me toch niet. 

Anders Leren met Paarden is een methodiek die zich aansluit bij de leerstijl van uw kind. Buiten, met ruimte voor beweging, gevisualiseerd ontdekken kinderen dat ze wel degelijk nieuwe dingen kunnen leren! De leerstof past zich aan, aan uw kind! Waardoor nieuwe stof beter beklijfd en het eigen wordt gemaakt.


Omdat de lesstof past bij de leerstrategie van uw kind, krijgt uw kind weer vertrouwen in zichzelf. Het IK KAN HET- gevoel rijst de pan uit! En uw kind gaat weer met plezier naar school.

Welke onderwerpen bijvoorbeeld aan bod komen: 
- Mind-set (welke gedachtes zijn er bij jouw bewust of onbewust aanwezig)
- Spelling (Vanuit de methodiek: Taal in blokjes)               Groep 3, 4, 5, 6
- Werkwoordspelling                                                               Groep 6, 7, 8
- Klok kijken (analoog en digitaal)
- Tafels
- Optellen en aftrekken t/m 1000                                         Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8

- Breuken
- Enzovoorts...

 

Verloop sessies:

Elke sessie start met een korte, visuele top-down uitleg. Vanuit dit totaaloverzicht bekijken we de afzonderlijke onderdelen. Buiten wordt de top-downkaart nagebouwd met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft.

Na het klaarmaken van het paard/de hond volgt een korte warming-up met braingym-oefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten samenwerken. Vervolgens wordt de lesstof gevisualiseerd, in beweging, met het paard of de hond aangeboden. 

Thuis:
Herhaling is belangrijk om de lesstof in te slijpen. Op verschillende soorten manieren worden onderdelen aangeboden. Op deze manier blijft het luchtig en leuk om thuis ook regelmatig te oefenen. We kijken hierbij naar wat past voor iedereen. Regelmatig thuis spelenderwijs oefenen is belangrijk, zodat de hersenen gestimuleerd worden om samen te werken. We zorgen er samen voor dat het zelfvertrouwen van uw kind weer groeit!

 

Op school: 
De samenwerking met school is belangrijk zodat de lijntjes kort zijn en school (leerkracht/ intern begeleider), ouder en kind van elkaar horen en weten wat aandacht krijgt. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd wat verantwoordelijkheid met zich meebrengt en veranderingen en succeservaringen van alle kanten gezien wordt.  

 

Voordat we starten krijgen ouders en school een aantal vragen die zij in mogen vullen, waardoor er zo concreet mogelijk gestart wordt met 'Anders leren met behulp van paarden'. 
 Rots en Water training met paard voor mensen van 7 t/m 107 jaar

Deze training richt zich op de bewustwording en ontwikkeling van je eigen kracht en mogelijkheden. Dit heeft impact voor het samen spelen, leren, werken, kortom leven in onze huidige samenleving. 


Deze training speelt zich in de buitenlucht af met en zonder paarden. 
Op een speelse en beweeglijke manier wordt uw kind stukje bij beetje bewuster gemaakt van haar/ zijn eigen superkrachten! We leren allemaal van én met elkaar! 

Het paard kan helpend zijn bij opdrachten die nieuw/ spannend zijn. Ook kunnen ze de samenwerking stimuleren en naar een ander niveau tillen. Op verschillende mogelijkheden zet ik de paarden in. Vanuit het proces wordt zichtbaar waar en wanneer het paard helpend is. 

Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan.
Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren.

Gaandeweg in dit proces leren zij, o.a. in sociale situaties, weloverwogen beslissingen te nemen en ontwikkelen zij meer en veelzijdigere gedragsalternatieven.

De Rots en Watertraining vermindert en voorkomt sociale problemen en stimuleert sociaal gedrag door kinderen bewust te maken van hun gedrag en wat dat met de ander doet.

Verloop sessies: 
Elke sessie bestaat uit een gezamenlijk gedragen doel. De lesstructuur wordt aan het begin van elke sessie kenbaar gemaakt. In elke sessie wordt er gesproken over leerpunten en hebben we reflectiemomenten. Bij de reflectiemomenten wordt de brug naar het dagelijkse leven gemaakt. Er kan gebruik worden gemaakt van visuele ondersteuningsmaterialen.  

Rots en water trainingen worden door kleinere groepjes gevolgd.
Deze trainingen worden op maat gemaakt. 


 

Coaching met hulp van paarden voor mensen van 7 t/m 107 jaar
 

Herken jij jezelf of je kind in één of meer van onderstaande punten:

- last van faalangst

- moeite met prikkelverwerking 
- grenzeloos gedrag vertonen
- niet leven, maar geleefd worden
- overprikkeld of onderprikkeld raken (in contact met anderen, omgeving)
- teveel stress ervaart 
- altijd in gedachten/ in je hoofd

- last hebt van je eigen gedrag (niet begrijpt waarom je doet wat je doet)
- je eigen aandeel binnen het gezin wilt onderzoeken
- steviger in je schoenen wilt staan

- bewuster wilt worden en je eigen kracht leert ontdekken
- jezelf beter wil leren kennen
- je alles zelf wel kan
- het voelt alsof je aan de zijlijn staat
- je lat erg hoog legt, waardoor je er nét niet bij kunt

- moeite hebben met schakelen (veranderingen)
- zelfstandig keuzes wil leren maken

- meer vertrouwen (in jezelf of de ander) wilt krijgen
- niet door kunnen/willen/durven zetten
- niet om kunnen gaan met tegenslagen 


Jeugd Breincoach en Leren leren voor mensen van 8 t/m 25 jaar

We gaan op onderzoek uit wat uw kind nodig heeft om tot een zo vloeiende manier van leren
te
komen, dat het lijkt alsof het bijna vanzelf gaat. Af en toe krijgen/ontwikkelen kinderen hele verkeerde handvatten waardoor ontwikkelen niet lukt. Erg frustrerend als je keihard
je best doet en het gevoel hebt dat je veel hebt geleerd, terwijl het niet in je
geheugen blijft zitten.
De mogelijkheden van uw kind worden in beeld gebracht, samen met ook de belemmerende factoren. 

Dit is voor kinderen die door allerlei (wel of geen diagnose) omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het leren. 


Deze begeleiding richt zich op de ontwikkeling van de executieve vaardigheden.
- plannen en organiseren van je huiswerk

- concentratie
- het beheersen van je impulsen
- intrinsieke motivatie 
- zelfbeeld/ metacognitie 
- flexibiliteit 


Vanuit gesprek, observatie en een vragenlijst gaan we in onderzoek. Daarbij stellen we een duidelijk, concreet begeleidingsplan op waar iedereen mee uit de voeten kan. 
 

Er kan huiswerk gegeven worden. 

 

 

 

Buiten, waar alle zintuigen worden geprikkeld, je tijd voor jezelf hebt of je kind voor zichzelf heeft, dáár kunnen veranderingen ontstaan die je van te voren nooit had kunnen bedenken. 
 

 
 
 
164403977_3784680908305428_2708914871671849363_n_edited.jpg